Vrácení ŘP

 • Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?
 • Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleným soudem?
 • Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?
 • Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?
 • Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.
 • Žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel vizte níže

Zákaz řízení udělený soudem nebo správním orgánem

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. (Datum právní moci je uvedeno na rozsudku či rozhodnutí)

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Co je k tomu potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost o přezkoušení
 • posudek o zdravotní způsobilosti

Po dosažení 12 trestných bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti , zpravidla po vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o přezkoušení
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • dopravněpsychologické vyšetření

Zákaz ze zdravotních důvodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Jak se přihlásit

ON-LINE přihlášení je to ta nejjednodušší a nejrychlejší metoda přihlášení, do e-mailu Vám přijdou veškeré formuláře i s instrukcemi jak postupovat dále.

Nebo se stavte osobně v kanceláři autoškoly, my Vám uděláme kávu, vše v pohodlí vysvětlíme a předáme veškeré potřebné formuláře.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o přezkoušení
 • posudek o zdravotní způsobilosti