Ceník

Souhrn sazeb všech kurzů, kondičních jízd i souvisejících poplatků magistrátu.

Související ceny najdete i ve stránkách jednotlivých skupin.

Motocykl A
AM malý motocykl - motocykl do 45 km/h 13.500,-
A1 lehký motocykl - motocykl do 125 cm3 13.500,-
A2 střední motocykl - motocykl do 35 kW 14.500,-
A silný motocykl - motocykl bez omezení výkonu 14.500,-
Motocykl rozšíření z jiné skupiny
A2 z A1 motocykl do 35 kW - kompletní výcvik 10.000,-
A2 z A1 - doplňovací praxe dva roky z A1 - doplňovací zkouška ( včetně jízd před zkouškou ) 4.500,-
A z A2 motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik 10.000,-
A z A2 - doplňovací praxe dva roky z A2 doplňovací zkouška ( včetně jízd před zkouškou ) 4.500,-
A z A1 motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik 14.500,-
Motocykl společně s osobním automobilem
A2 + B motocykl do 35 kW společně s osobním automobilem 27.500,-
A + B motocykl bez omezení výkonu společně s automobilem 27.500,-
Osobní automobil B
B - standart   16.000,-
B - intenzivní výcvik doba výcviku 6 - 7 týdnů ( přednostní plánování jízd ) 18.000,-
B - SCALA   18.500,-
B - individuální výcvik kompletní individuální výcvik 1 učitel - 1 žák 22.000,-
B - komfortní výcvik individuální výcvik + přednostní plánování 1+ jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka ( 5 týdnů) 23.500,-
B - standart tlumočník výcvik a závěrečná zkouška s tlumočníkem ( tlumočníka zajišťuje uchazeč ) 23.500,-
Nová výuka 3 x neúspěšný test při závěrečné zkoušce 3.000,-
Nový výcvik 3 x neúspěšná jízda při závěrečné zkoušce 14.800,-

Jednotlivé dokupované jízdy v rámci výuky
B doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu 700,-
B96 doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu 800,-
B+E doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu 800,-


Osobní automobil s přívěsem B+E
B+E osobní automobil 3.500 kg + přívěs 3.500 kg, celková hmotnost soupravy dle spojitelnosti do 7.000 kg 5.500,-
B 96 B96 doplňovací zkouška na soupravu B96 ( B + přívěs ) celková hmotnost soupravy 4.250 kg 3.500,-  

 

Nákladní automobil C
C doba výcviku 1-2 měsíce 16.000,-
C - intenzivní doba výcviku 2 - 4 týdny (přednostní plánování jízd) 18.000,-
C + profesní průkaz   Smluvní cena
C + CE  

21.500,-

C + CE + profesní průkaz 140 Balíček Smluvní cena
Přívěsy, návěsy k nákladnímu automobilu C+E
CE doba výcviku 2 - 4 týdny 7.000,-
CE - intenzivní doba výcviku 1 - 2 týdnů (přednostní plánování jízd) 8.000,-
Autobus D
D z C doba výcviku 1,5 - 2 měsíce 18.000,-
D z C - intenzivní doba výcviku 3 - 4 týdny (přednostní plánování jízd) 21.000,-
D z C + profesní průkaz 140   Smluvní cena
D z C + profesní průkaz 45   Smluvní cena
D z B doba výcviku 2 - 3 měsíce 28.000,-
D z B - intenzivní doba výcviku 1,5. - 2 měsíce (přednostní plánování jízd ) 29.500,-
C + D z B doba výcviku 2 - 4 měsíce 39.000,-
Traktor T
T doba výcviku 1-2 měsíce 10.000,-
Kondiční jízdy
jízdy pro držitele řidičského oprávnění
B cena za jednotlivou hodinu jízdy v běžném provozu 700,-
B+E, B96 cena za jednotlivou hodinu jízdy v běžném provozu 800,-
B město Balíček - 6 vyučovacích hodin jízdy v běžném provozu 3.600,-
B dálnice Balíček - 3 vyučovací hodiny najednou - jízda po dálnici a silnici 1. a 2. třídy mimo Plzeň 3.000,-
B individual individuální trasa dle požadavku zákazníka smluvní cena
Jednotlivé dokupované jízdy - kondiční jízdy C, C+E, D, A
C 1 výcviková hodina 900,-
C+E 1 výcviková hodina 900,-
D 1 výcviková hodina 900,-
A 1 výcviková hodina 900,-
Opravné zkoušky a storna - poplatek autoškole
Opravná zkouška PPV 200,-
Opravná zkouška OÚV 200,-
Opravná zkouška PJ - B,BE 500,-
Opravná zkouška PJ C,CE,D 900,-
Opravná zkouška AM,A1,A2,A 1.000,-
Opravná zkouška individuální termín + 1.000,-
Neúčast na zkoušce neomluvená neúčast nebo zrušená zkouška méně než 1 den předem 500,-
Storno výcviku storno výcviku, vrácení dokumentace, vyúčtování 1.000,-
Převod výcviku převod výcviku, vyhotovení dokumentace, vyúčtování 1.000,-
Duplikát průkazky vystavení nové průkazky za ztracenou 100,-
Duplikát potvrzení o školení řidičů vystavení nového potvrzení o školení profesního řidiče za ztracený 200,-
Prostoj Zmařená jízda z důvodů na straně zákazníka 400,-
Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu
B základní skupina - 1 výcviková hodina + přezkoušení 3.000,-
A pro všechny skupiny stejné jako doplňovací zkouška + 3.000,-
C 1 výcviková hodina + přezkoušení + 3.000,-
CE 1 výcviková hodina + přezkoušení + 3.000,-
D 1 výcviková hodina + přezkoušení + 3.000,-
Školení řidičů
On - line referentské školení 150,-
Referentské školení 1 osoba 300,-
Referentské školení skupina 2.500,-
Pravidelné školení profesní 1 osoba 800,- - 1.200,-
Pravidelné školení profesní Skupina (smluvní cena dle počtů řidičů) Smluvní cena
Vstupní školení 140   Smluvní cena
Vstupní školení 280   Smluvní cena
Rozšíření vstupního školení 45   Smluvní cena
Poplatky Magistrátu města Plzně za závěrečnou zkoušku
poplatky se hradní na pokladně magistrátu města Plzně, Koterovská 162
První zkouška řidičský průkaz První zkouška na získání nebo rozšíření ŘP - obsahuje PPV, PJ, OÚV 700,-
První zkouška profesní průkaz První zkouška na získání profesního průkazu 700,-
Opravná zkouška PPV Opravná zkouška pravidla provozu vozidla - test 100,-
Opravná zkouška OÚV Opravná zkouška ovládání a údržba vozidla - technika 200,-
Opravná zkouška PJ Opravná zkouška jízdy 400,-
Opravná zkouška profesní průkaz Opravná zkouška na profesní průkaz - test 700,-