Ceník

Souhrn sazeb všech kurzů, kondičních jízd i souvisejících poplatků magistrátu.

Související ceny najdete i ve stránkách jednotlivých skupin. Ceník je platný do 1.1.2024

Motocykl A
AM
malý motocykl - motocykl do 45 km/h
15.500,-
A1
lehký motocykl - motocykl do 125 cm3
15.500,-
A2
střední motocykl - motocykl do 35 kW
15.500,-
A
silný motocykl - motocykl bez omezení výkonu
15.500,-
Motocykl rozšíření z jiné skupiny
A2 z A1
motocykl do 35 kW - kompletní výcvik
11.000,-
A2 z A1 - doplňovací
praxe dva roky z A1 - doplňovací zkouška ( včetně jízd před zkouškou )
4.500,-
A z A2
motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik
11.000,-
A z A2 - doplňovací praxe dva roky z A2
doplňovací zkouška ( včetně jízd před zkouškou )
4.500,-
A z A1
motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik
15.500,-
Motocykl společně s osobním automobilem
A2 + B
motocykl do 35 kW společně s osobním automobilem
31.500,-
A + B
motocykl bez omezení výkonu společně s automobilem
31.500,-
Osobní automobil B
B - standard
 
19.500,-
B - intenzivní výcvik
doba výcviku 6 - 8 týdnů ( přednostní plánování jízd )
22.000,-
B - SCALA
 
23.500,-
B - individuální výcvik
kompletní individuální výcvik 1 učitel - 1 žák
26.000,-
B - komfortní výcvik
individuální výcvik + přednostní plánování 1+ jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka ( 5 týdnů)
27.500,-
B - standart tlumočník
výcvik a závěrečná zkouška s tlumočníkem ( tlumočníka zajišťuje uchazeč )
25.000,-
Nová výuka
3 x neúspěšný test při závěrečné zkoušce
3.000,-
Nový výcvik
3 x neúspěšná jízda při závěrečné zkoušce
18.800,-
Jednotlivé dokupované jízdy v rámci výuky
B
doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu
700,-
B96
doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu
800,-
B+E
doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu
800,-
Osobní automobil s přívěsem B+E
B+E
osobní automobil 3.500 kg + přívěs 3.500 kg, celková hmotnost soupravy dle spojitelnosti do 7.000 kg
6.000,-
B 96
B96 doplňovací zkouška na soupravu B96 ( B + přívěs ) celková hmotnost soupravy 4.250 kg
3.500,-
 
Nákladní automobil C
C
doba výcviku 1-2 měsíce
20.000,-
C - intenzivní
doba výcviku 2 - 4 týdny (přednostní plánování jízd)
22.000,-
C + profesní průkaz
 
Smluvní cena
C + CE
 
27.000,-
C + CE + profesní průkaz 140
Balíček
Smluvní cena
Přívěsy, návěsy k nákladnímu automobilu C+E
CE
doba výcviku 2 - 4 týdny
9.000,-
CE - intenzivní
doba výcviku 1 - 2 týdnů (přednostní plánování jízd)
10.000,-
Autobus D
D z C
doba výcviku 1,5 - 2 měsíce
28.000,-
D z C - intenzivní
doba výcviku 3 - 4 týdny (přednostní plánování jízd)
30.000,-
D z C + profesní průkaz 140
 
Smluvní cena
D z C + profesní průkaz 45
 
Smluvní cena
D z B
doba výcviku 2 - 3 měsíce
49.000,-
D z B - intenzivní
doba výcviku 1,5. - 2 měsíce (přednostní plánování jízd )
50.000,-
C + D z B
doba výcviku 2 - 4 měsíce
smluvní cena
Traktor T
T
doba výcviku 1-2 měsíce
10.000,-
Kondiční jízdy
jízdy pro držitele řidičského oprávnění
B
cena za jednotlivou hodinu jízdy v běžném provozu
B+E, B96
cena za jednotlivou hodinu jízdy v běžném provozu
B město
Balíček - 6 vyučovacích hodin jízdy v běžném provozu
4.100,-
B dálnice
Balíček - 3 vyučovací hodiny najednou - jízda po dálnici a silnici 1. a 2. třídy mimo Plzeň
3.500,-
B individual
individuální trasa dle požadavku zákazníka
smluvní cena
Jednotlivé dokupované jízdy - kondiční jízdy C, C+E, D, A
C
1 výcviková hodina
1.400,-
C+E
1 výcviková hodina
1.500,-
D
1 výcviková hodina
1.500,-
A
1 výcviková hodina
1.100,-
Opravné zkoušky a storna - poplatek autoškole
Opravná zkouška
PPV
200,-
Opravná zkouška
OÚV
200,-
Opravná zkouška
PJ - B,BE
700,-
Opravná zkouška
PJ C,CE,D
900,-
Opravná zkouška
AM,A1,A2,A
1.000,-
Opravná zkouška
individuální termín
+ 1.000,-
Neúčast na zkoušce
neomluvená neúčast nebo zrušená zkouška méně než 2 dny předem
1.000,-
Storno výcviku
storno výcviku, vrácení dokumentace, vyúčtování
1.000,-
Převod výcviku
převod výcviku, vyhotovení dokumentace, vyúčtování
1.000,-
Duplikát průkazky
vystavení nové průkazky za ztracenou
100,-
Duplikát potvrzení o školení řidičů
vystavení nového potvrzení o školení profesního řidiče za ztracený
200,-
Prostoj
Zmařená jízda z důvodů na straně zákazníka
600,-
Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu
B
základní skupina - 1 výcviková hodina + přezkoušení
3.500,-
A
pro všechny skupiny stejné jako doplňovací zkouška
+ 3.000,-
C
1 výcviková hodina + přezkoušení
+ 3.000,-
CE
1 výcviková hodina + přezkoušení
+ 3.000,-
D
1 výcviková hodina + přezkoušení
+ 3.000,-
Školení řidičů
On - line
referentské školení
Referentské školení
1 osoba
Referentské školení
skupina
2.500,-
Pravidelné školení profesní
1 osoba
800,- - 1.200,-
Pravidelné školení profesní
Skupina (smluvní cena dle počtů řidičů)
Smluvní cena
Vstupní školení 140
 
Smluvní cena
Vstupní školení 280
 
Smluvní cena
Rozšíření vstupního školení 45
 
Smluvní cena
Poplatky Magistrátu města Plzně za závěrečnou zkoušku
poplatky se hradní na pokladně magistrátu města Plzně, Koterovská 162
První zkouška řidičský průkaz
První zkouška na získání nebo rozšíření ŘP - obsahuje PPV, PJ, OÚV
700,-
První zkouška profesní průkaz
První zkouška na získání profesního průkazu
700,-
Opravná zkouška PPV
Opravná zkouška pravidla provozu vozidla - test
100,-
Opravná zkouška OÚV
Opravná zkouška ovládání a údržba vozidla - technika
200,-
Opravná zkouška PJ
Opravná zkouška jízdy
400,-
Opravná zkouška profesní průkaz
Opravná zkouška na profesní průkaz - test
700,-