Závěrečná zkouška

1.Termín a přihlášení

Termín závěrečné zkoušky následuje v souladu s příslušným zákonem po ukončení Vašeho kurzu v autoškole a to do 14 dnů, od ukončení kurzu a vzájemné dohodě s Vaším instruktorem. Je nutné mít uhrazeny všechny platby za výuku a výcvik, v opačném případě nejsme povinni žáka ke zkouškám přihlásit. Všechny formality přihlášky zajišťuje naše autoškola.

2.Místo konání a čas

Závěrečná zkouška se koná na Magistrátu města Plzně, Koterovská 162, Plzeň, ve třetím patře po pravé straně od schodiště. Nachází se zde i čekárna pro žáky autoškol, v zadní části čekárny je vždy před zkouškou přítomen zástupce naší autoškoly, u kterého se přihlaste. Zkouška začíná v 7:30, buďte tu včas.

3. Potřebné doklady

Na všechny části závěrečné zkoušky je nutné mít s sebou doklad totožnosti a potvrzení o zaplacení poplatku za zkoušku (nebo opravnou zkoušku), v případě rozšíření ŘP také aktuální řidičský průkaz. Poplatek se hradí na pokladně Magistrátu MP Koteroská 162 nejlépe min. dva pracovní dny před zkouškou.Zkoušku nelze hradit v den konání závěrečné zkoušky. V případě nedoložení platných dokladů a zaplaceného poplatku nebudete zkušebním komisařem připuštěni k závěrečné zkoušce. Pokladna je otevřena od 8.00 hod., po vstupu do budovy na konci haly dveře vlevo, na vyvolávacím systému zvolte pokladnu. Na přepážce nahlaste, že platíte zkoušku na ŘP, profesní průkaz popřípadě opravnou zkoušku a vaše údaje (jméno, příjmení, adresu trv. pobytu) Tento poplatek je příjmem magistrátu, nikoli naší autoškoly.

POPLATEK ZA ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU NELZE HRADIT V DEN ZKOUŠKY

 

Poplatky za zkoušku magistrátu

 

Nová zkouška 700,-Kč

Opakovaná zkouška

 

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100,-Kč
Ovládání údržba vozidla 200,-Kč
Praktická jízda 400,-Kč

 

4.Jak zkouška probíhá

Závěrečná zkouška se skládá - pro skupiny A,B,BE, T ze dvou částí, pro skupiny C,CE,D,DE ze tří částí

Písemná – test z pravidel. Test se skládá z 25 otázek týkajících se pravidel provozu na pozemních komunikacích. Test se provádí na počítači a na vyplnění testu je stanoven limit 30minut. Maximální počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování testu je nutné dosáhnout minimálně 43 bodů.

Testovací otázky v E-testy

Od 20.2.2016 platí novela zákona, je nutné složit úspěšně písemnou část, jinak není žák připuštěn k praktické jízdě.

Ústní (u skupin C a D) - je zaměřena na ovládání a údržbu vozidel. Žadatel odpoví na tři vylosované otázky z celkových 45.


Praktická B,B96,BE,C,CE,D,T– jízda s vozidlem

Zkouška vždy začíná praktickou ukázkou znalostí , kontrola výbavy vozidla, celková kontrola před vyjetím, může být požadováno také např. oprava defektu, sestavení výstražného trojúhelníku, nezapomeňte na připoutání všech osob ve vozidle.

Pro všechny skupiny platí jednotný čas na zkoušku min. 30 až 45min. Při zkoušce je potřeba zkušebnímu komisaři předvést, že v plném rozsahu a ve všech situacích náležitě ovládáte vozidlo a samozřejmě dodržujete pravidla silničního provozu.

Praktická AM,A1,A2,A — jízda s motocyklem

Zkouška z praktické jízdy se skládá ze 2 částí. První část se bude konat mimo pozemní komunikaci na tzv. "zkušební ploše". Druhá část zkoušky bude probíhat v silničním provozu tak, že žadatel pojede na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.

1. Část zkoušky

1. Příprava a technická kontrola motocyklu
a) úprava ochranné výstroje
b) namátková kontrola technického stavu
2. Zvláštní jízdní úkony
a) úkony před jízdou
sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan,
b) provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující:
- následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru,
- bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“,
- slalom
- jízdu po dráze ve tvaru osmičky
- opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce a následným přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,
c) provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující
- slalom v rychlosti nejméně 40 km.h-1
- vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km.h-1),
d) provést
- brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1,
nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km.h-1).

 

1.1 Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.

 

2.1 provedení jízdy při nízké rychlosti - následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)

2.2 Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí chůze cca 4 km.h-1

2.3 Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1

2.4 Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h-1

2.5 Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu

2.6 Dráha pro úkony v pomalé rychlosti

 

3.1 Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1

3.2 Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1)

 

4.1 Brždění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)

4.2 Nouzové brždění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)

4.3 Dráha pro úkony při vyšší rychlosti

 
2. Část zkoušky - chování v provozu

Druhá část zkoušky bude probíhat v silničním provozu tak, že žadatel pojede na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.


Po úspěšném absolvování všech částí zkoušky Vám už nic nebrání v podání žádosti o vydání řidičského oprávnění.

5. Co když nějakou část neudělám

V případě neúspěchu je důležité, že tu dílčí část zkoušky, u které jste uspěli, už opakovat nemusíte. Opravná zkouška je možná nejdříve za pět pracovních dnů a den neúspěšné zkoušky se nepočítá. V běžné situaci je možná oprava nejdříve osmý kalendářní den. Termíny opravných zkoušek Vám sdělíme v autoškole. Na dokončení autoškoly je ze zákona lhůta 6 měsíců od prvního termínu absolvovaných zkoušek. Následně je nutné absolvovat nový kurz v plném rozsahu.

Opravná zkouška z jízdy je z důvodu finančních nákladů ( instruktor, benzín- nafta vozidla, přistavení vozidla, administrativa) zpoplatněna.

 

Opravná zkušební jízda “B”, “B96”,”BE” 500,-Kč
Opravná zkušební jízda “C”,”CE”, “D” 900,-Kč
Poplatky Magistrátu města Plzně za závěrečnou zkoušku
poplatky se hradní na pokladně magistrátu města Plzně, Koterovská 162
První zkouška řidičský průkaz
První zkouška na získání nebo rozšíření ŘP - obsahuje PPV, PJ, OÚV
700,-
První zkouška profesní průkaz
První zkouška na získání profesního průkazu
700,-
Opravná zkouška PPV
Opravná zkouška pravidla provozu vozidla - test
100,-
Opravná zkouška OÚV
Opravná zkouška ovládání a údržba vozidla - technika
200,-
Opravná zkouška PJ
Opravná zkouška jízdy
400,-
Opravná zkouška profesní průkaz
Opravná zkouška na profesní průkaz - test
700,-