B-L17 mentor

Řidičský průkaz na osobní automobil již v 17 letech??? Ano!!

Příprava a samotný výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B v systému L17 se nijak neliší a je naprosto stejný jako standardní kurzu dospělých.

Veškeré podrobnosti o kurzech skupiny B zde

L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku a závěrečné zkoušky již v 17 ti letech. Následně mladí začínající Řidiči L17 a jejich Mentoři mohou jezdit v reálném silničním provozu a zdokonalovat znalosti a dovednosti získané v autoškole. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit Mentorům (převážně rodičům) předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů.

Jak systém funguje:

• Žadatel musí absolvovat standardní výuku a výcvik v autoškole identickou s běžným žadatelem, ale s možností zahájení výuky a výcviku o rok dříve.
• Žadatel v režimu B - L17 může absolvovat závěrečnou zkoušku a získat řidičské oprávnění B již ve věku 17 let
• Mladý řidič do 18 let bude smět řídit pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, který je zapsán v registru řidičů jako jeho mentor. Řídí‑li
sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na
pozemních komunikacích a chování řidiče, v případě potřeby poskytnout řidiči radu.
• Řidič L17 může mít maximálně 4 mentory.

Podmínky pro mentora:

• Mentor získal řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety
• Mentor je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B a nepozbyl v této době právo k řízení motorových vozidel na
území ČR
• Mentor nemá zadržený řidičský průkaz, nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a musí být zapsán v evidenční kartě řidiče L17.

Schéma ideální spolupráce žáků, mentorů a autoškoly

Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 5
Obrázek 6
Obrázek 7
Obrázek 8
Obrázek 9
Obrázek 10