Materiály k výuce ke stažení

e - TESTY

Ministerstvo dopravy ČR

více

e - TESTY nové otázky

Ministerstvo dopravy ČR

více

AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line

Výukový program on-line, heslo obdržíte u svého instruktora

více

Aplikace iOS - MOJE AUTOŠKOLA

Aplikace - klientský systém on-line, výuka on-line, testy on-line

více

Aplikace iOS - TESTY on-line

Aplikace k trénování testů k závěrečné zkoušce v autoškole jak na řidičský průkaz tak na profesní průkaz

více

Aplikace Android - MOJE AUTOŠKOLA

Aplikace - klientský systém on-line, výuka on-line, testy on-line

více

Aplikace Android - TESTY on-line

Aplikace k trénování testů k závěrečné zkoušce v autoškole jak na řidičský průkaz tak na profesní průkaz

více

Žádost o ŘO

Žádost o řidičské oprávnění

více

Žádost o zařazení do kurzu

pravidelné školení XLS

více

Žádost o zařazení do kurzu vstupního školení

více

Žádost o zařazení do kurzu vstupního školení

více

Všeobecné obchodní podmínky a GDPR

školní řád Autoškoly a ochrana osobních údajů

více