AUTOŠKOLA SLÁDEK

akreditované školící středisko řidičů
AM A1 A2 A B BE C CE D DE

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na nákladní automobil. Proto neváhejte a udělejte si ŘP ještě letos.

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na motocykl. Proto neváhejte a udělejte si ŘP na motocykl ještě letos.

Výukové materiály pro Váš iPhone a iPad pro naše žáky ZDARMA

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

1.Termín a přihlášení

Termín závěrečné zkoušky následuje v souladu s příslušným zákonem po ukončení Vašeho kurzu v autoškole a to do 14 dnů, od ukončení kurzu a vzájemné dohodě s Vaším instruktorem. Je nutné mít uhrazeny všechny platby za výuku a výcvik, v opačném případě nejsme povinni žáka ke zkouškám přihlásit. Všechny formality přihlášky zajišťuje naše autoškola.

2.Místo konání a čas

Závěrečná zkouška se koná na Magistrátu města Plzně, Koterovská 162, Plzeň, ve třetím patře po pravé straně od schodiště. Nachází se zde i čekárna pro žáky autoškol, v zadní části čekárny je vždy před zkouškou přítomen zástupce naší autoškoly, u kterého se přihlaste. Zkouška začíná v 7:30, buďte tu včas.

https://www.google.cz/maps/place/Koterovsk%C3%A1+462%2F162,+326+00+Plze%C5%88+2-Slovany-Koterov/@49.7241671,13.4125712,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470aefd21aa11e2d:0x8b773112b74d5b4e!8m2!3d49.7241671!4d13.4147599

3. Potřebné doklady

Na všechny části závěrečné zkoušky je nutné mít s sebou doklad totožnosti a potvrzení o zaplacení poplatku za zkoušku (nebo opravnou zkoušku), v případě rozšíření ŘP také aktuální řidičský průkaz. Poplatek se hradí na pokladně Magistrátu. Pokladna je otevřena od 7:15hod., po vstupu do budovy na konci haly dveře vlevo, na vyvolávacím systému zvolte pokladnu - vyvolávací systém je v provozu již od 7.00 hod. Na přepážce nahlaste, že platíte zkoušku (opravnou zkoušku) a vaše údaje (jméno, příjmení, adresu trv. pobytu) Tento poplatek je příjmem magistrátu, nikoli naší autoškoly.

Poplatky za zkoušku magistrátu

Nová zkouška700,-Kč

Opakovaná zkouška

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích100,-Kč
Ovládání údržba vozidla200,-Kč
Praktická jízda400,-Kč

4.Jak zkouška probíhá

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí, (u skupiny C a D ze tří částí)

Písemná – test z pravidel. Test se skládá z 25 otázek týkajících se pravidel provozu na pozemních komunikacích. Test se provádí na počítači a na vyplnění testu je stanoven limit 30minut. Maximální počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování testu je nutné dosáhnout minimálně 43 bodů.

Praktická – jízda s vozidlem. Zkouška vždy začíná praktickou ukázkou znalostí , kontrola výbavy vozidla, celková kontrola před vyjetím, může být požadováno také např. oprava defektu, sestavení výstražného trojúhelníku, nezapomeňte na připoutání všech osob ve vozidle. Pro všechny skupiny platí jednotný čas na zkoušku min. 30 až 35min. Při zkoušce je potřeba zkušebnímu komisaři předvést, že v plném rozsahu a ve všech situacích náležitě ovládáte vozidlo a samozřejmě dodržujete pravidla silničního provozu.

Ústní (u skupin C a D) - je zaměřena na ovládání a údržbu vozidel. Žadatel odpoví na tři vylosované otázky z celkových 45.

Od 20.2.2016 platí novela zákona, je nutné složit úspěšně písemnou část, jinak není žák připuštěn k praktické jízdě.

Po úspěšném absolvování všech částí zkoušky Vám už nic nebrání v podání žádosti o vydání řidičského oprávnění.

5. Co když nějakou část neudělám

V případě neúspěchu je důležité, že tu dílčí část zkoušky, u které jste uspěli, už opakovat nemusíte. Opravná zkouška je možná nejdříve za pět pracovních dnů a den neúspěšné zkoušky se nepočítá. V běžné situaci je možná oprava nejdříve osmý kalendářní den. Termíny opravných zkoušek Vám sdělíme v autoškole. Na dokončení autoškoly je ze zákona lhůta 6 měsíců od prvního termínu absolvovaných zkoušek. Následně je nutné absolvovat nový kurz v plném rozsahu.

V naší autoškole umožníme každému jeden opravný bezplatný pokus zkušební jízdy. Následné pokusy jsou z důvodu finančních nákladů (čas instruktora, benzín- nafta vozidla) zpoplatněny.

Opravná zkušební jízda “B”, “B96”,”BE”500,-Kč
Opravná zkušební jízda “C”,”CE”, “D”700,-Kč