AUTOŠKOLA SLÁDEK

akreditované školící středisko řidičů
AM A1 A2 A B BE C CE D DE

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na nákladní automobil. Proto neváhejte a udělejte si ŘP ještě letos.

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na motocykl. Proto neváhejte a udělejte si ŘP na motocykl ještě letos.

Výukové materiály pro Váš iPhone a iPad pro naše žáky ZDARMA

 

zkouška

 

1.Termín a p?ihlášení

Termín záv?re?né zkoušky následuje v souladu s p?íslušným zákonem po ukon?ení Vašeho kurzu v autoškole a to do 14 dn?, od ukon?ení  kurzu a vzájemné dohod? s Vaším instruktorem. Je nutné mít uhrazeny všechny platby za výuku a výcvik, v opa?ném p?ípad? nejsme povinni žáka ke zkouškám p?ihlásit. Všechny formality p?ihlášky zajiš?uje naše autoškola.