AUTOŠKOLA SLÁDEK

akreditované školící středisko řidičů
AM A1 A2 A B BE C CE D DE

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na nákladní automobil. Proto neváhejte a udělejte si ŘP ještě letos.

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na motocykl. Proto neváhejte a udělejte si ŘP na motocykl ještě letos.

Výukové materiály pro Váš iPhone a iPad pro naše žáky ZDARMA

Školení ADR(silniční přeprava nebezpečných věcí)

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) byla poprvé v ČR zveřejněna ve vyhl. č. 64/1987 Sb., v roce přistoupení tehdejšího Československa k dohodě ADR. Zprvu platila jen pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, ale v roce 1994 byla zákonem č. 111/1994 Sb. vztažena i na vnitrostátní dopravu.

Jedná se o poměrně rozsáhlý předpis, který v současné době čítá cca 1200 stran textu. Obecně lze říci, že dohoda ADR stanovuje podmínky pro silniční přepravu nebezpečných věcí. Dohoda ADR mimo jiné předepisuje pravidla pro klasifikaci nebezpečných věcí, metody balení, označování obalů, pravidla pro nakládku a manipulaci, pravidla pro přepravu, požadavky na schvalování a konstrukci obalů a požadavky na konstrukci a schvalování vozidel, označování vozidel a výbavu vozidel. 

V neposlední řadě stanoví dohoda ADR minimální požadavky na školení osob zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi, řidičů a bezpečnostních poradců. Budeme rádi, když budete některé z těchto školení absolvovat v naší Autoškole

Školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR

Účel školení

Podle zákona o silniční dopravě a Evropské dohodě ADR jsou řidiči přepravující nebezpečné věci povinni zúčastnit se zvláštního školení řidičů zakončeného zkouškou před komisařem z MD ČR, na jejímž základě obdrží ,,Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci. Platnost tohoto Osvědčení je 5 let. DEKRA Automobil a.s. patří mezi největší společnosti, které se zabývají problematikou přepravy nebezpečných věcí a má pro tuto činnost osvědčení vydané Ministerstvem dopravy ČR.

Forma školení

Výuka je prováděna velmi přehledným a názorným způsobem, jejím absolvováním se dostanou účastníkům veškeré potřebné znalosti pro bezproblémovou a bezpečnou přepravu nebezpečných věcí dle ADR. 

DRUHY KURZŮ:

 • základní kurz pro kusovou přepravu a volně ložené věci (kromě třídy 1 a 7)
 • nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky) a předměty
 • nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky)
 • nástavbový kurz pro cisternovou přepravu

Osnova školení

 • Úvod – organizační pokyny
 • Klasifikace nebezpečných věcí dle ADR
 • Bezpečností značky
 • Podlimitní množství, omezené množství, vynětí z platnosti
 • Třídy
 • Obaly, balení, značení kusů a obalů
 • Doklady
 • Výbava
 • Povinnosti osádky
 • Značení vozidel
 • Závěrečné opakování, diskuse

Cena školení

Ceny platné od 1.1.2011 Cena bez DPH (Kč) DPH 20% CELKEM (Kč)
Základní kurz pro řidiče (necisternová přeprava - všechny třídy kromě 1 a 7) 3333,- 667,- 4000,-
Nástavbový kurz pro řidiče pro třídu 1 nebo třídu 7 (výbušné látky a předměty nebo radioaktivní látky) 2500,- 500,- 3000,-
Nástavbový kurz pro řidiče pro cisternovou přepravu 1500,- 300,- 1800,-
+ za každou třídu pro cisternovou přepravu  667,- 133,- 800,-

Pozn.: v případě neúspěšného složení závěrečné zkoušky si mohou účastnící školení pořádané Autoškolou Sládek ve spolupráci s DEKRA Automobil a.s. zopakovat celý kurz nebo část kurzu v dalším řádném vypsaném termínu zcela bezplatně a následně vykonat opravnou zkoušku .

Obnovovací školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR

Účel školení

Obnovovací školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí je určeno řidičům, kteří jsou již držiteli "Osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci" a kterým končí jeho platnost. V posledním roce platnosti "Osvědčení" je možné ji prodloužit o dalších 5 let absolvováním obnovovacího školení.

Forma školení

Toto školení je dvoudenní a je zakončeno zkouškou před komisařem z MD ČR. V případě, že platnost "Osvědčení" již skončila, je nutné absolvovat znovu celé školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí. 

DRUHY KURZŮ:

 • obnovovací kurz pro kusovou přepravu a volně ložené věci (kromě třídy 1 a 7)
 • obnovovací kurz pro třídu 1 (výbušné látky) a předměty
 • obnovovací kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky)
 • obnovovací kurz pro cisternovou přepravu

Osnova školení

 • Úvod – organizační pokyny
 • Klasifikace nebezpečných věcí dle ADR
 • Bezpečností značky
 • Podlimitní množství, omezené množství, vynětí z platnosti
 • Třídy
 • Obaly, balení, značení kusů a obalů
 • Doklady
 • Výbava
 • Povinnosti osádky
 • Značení vozidel
 • Závěrečné opakování, diskuse

Cena školení

Ceny platné od 1.1.2011 Cena bez DPH (Kč) DPH 20% CELKEM (Kč)
Obnovovací kurz pro řidiče , základní 2083,- 417,- 2500,-
+ za cisternovou přepravu nebo 1500,- 300,- 1800,-
+ za přepravu látek tříd 1,7 1667,- 333,- 2000,-

Pozn.: v případě neúspěšného složení závěrečné zkoušky si mohou účastnící školení pořádané Autoškolou Sládek ve spolupráci s DEKRA Automobil a.s. zopakovat celý kurz nebo část kurzu v dalším řádném vypsaném termínu zcela bezplatně a následně vykonat opravnou zkoušku.