AUTOŠKOLA SLÁDEK

akreditované školící středisko řidičů
AM A1 A2 A B BE C CE D DE

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na nákladní automobil. Proto neváhejte a udělejte si ŘP ještě letos.

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na motocykl. Proto neváhejte a udělejte si ŘP na motocykl ještě letos.

Výukové materiály pro Váš iPhone a iPad pro naše žáky ZDARMA

Kondi?ní jízdy

Kondi?ní jízda je praktický výcvik v ?ízení vozidla pro ?idi?e, který již má ?idi?ský pr?kaz. Podle konkrétního požadavku zákazníka m?žeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho ú?elu nap?íklad pro ?idi?e, kte?í:

  • delší dobu ne?ídili motorové vozidlo a cht?jí znovu získat jistotu za volantem
  • pravideln? ne?ídí a cht?jí si ?idi?ské dovednosti uchovat
  • se cht?jí zdokonalit v ?ízení
  • cht?jí nau?it pr?jezd konkrétní trasou

Nabízíme Vám:

  • zdokonalení Vašich ?idi?ských schopností
  • jízdy ve m?st?
  • jízdy po silnici 1.t?ídy a po dálnici mimo Plze? s využitím maximální rychlosti
  • jízdy za snížené viditelnosti
  • výhodné cenové balí?ky
Kondi?ní jízdy pro držitele ?idi?ského oprávn?ní
B - m?sto jízda v b?žném provozu  500,-
B - speciální náro?né k?ižovatky, parkování, podzemní garáže 550,-
B - mimo m?sto jízda po silnicích 1 a 2. t?ídy mimo Plze? 650,-
B - dálnice jízda po dálnici a silnici pro motorová vozidla mimo Plze? 750,-
 AM    
 A1  malý motocykl  800,-
 A18  st?ední motocykl  800,-
 A21  silný motocykl  800,-
 C  nákladní automobil  700,-
 C --C+E  nákladni automobil s p?ív?sem  800,-
 D  autobus  800,-
Balí?ky
 Balí?ek  B -komplet  6 vyu?ovacích hodin jízda v b?žném provozu, náro?né k?ižovatky, parkování, podzemní garáže  2.500,-
 balí?ek B -dálnice  3 vyu?ovací hodiny najednou – jízda po dálnicích a silnicích 1. a 2. t?ídy mimo Plze?  2.000,-
 individuální trasa  individuáln? naplánovaná trasa dle požadavku zákazníka  smluvní cena

Online přihlášení

ONLINE VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY O ŘO