AUTOŠKOLA SLÁDEK

akreditované školící středisko řidičů
AM A1 A2 A B BE C CE D DE

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na nákladní automobil. Proto neváhejte a udělejte si ŘP ještě letos.

Pozor od 19.1.2013 změna věkové hranice pro získání řidičského oprávnění na motocykl. Proto neváhejte a udělejte si ŘP na motocykl ještě letos.

Výukové materiály pro Váš iPhone a iPad pro naše žáky ZDARMA

Druhy skupin ŘP 2012

Řidičský průkaz pro skupinu nebo podskupinu Rozsah oprávnění Min. věk
AM řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h 15
A1 řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 ccm a o výkonu nejvýše 11 kW 16
A omezená řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg 18
A řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj 21
B

a) motorových vozidel (s výjimkou vozidel skupiny A a podskupiny A1 - vozidla podskupiny AM ale držitel skupiny B řídit smí), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla

18
C

řízení motorových vozidel (s výjimkou vozidel skupiny D a podskupiny D1), jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg

( podmínka – držitel skupiny B)

18
D

řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg

(podmínka - držitel skupiny B nebo C)

21
B+E

řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla (pokud nejde o soupravu uvedenou v bodě c) u skupiny B – pro ten případ stačí být držitelem oprávnění pro skupinu B)

(podmínka - držitel skupiny B)

18
C+E

řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg

(podmínka – držitel skupiny C)

18
T řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo 17